Tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ của phòng Tài chính - Kế toán

Ngày đăng: 26/08/2017

Căn cứ Thông báo số 35-17/TB-CĐSG ngày 27/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn về việc báo cáo tình hình nhân sự và phân công nhiệm vụ.


STT

Họ và tên

Chức danh

1

CN. Ngô Thị Lực

Phó Trưởng phòng

2

CN. Trần Thị Hương

Trợ lý

3

CN. Cao Thị Mỹ Hoa

Thủ quỹ

4

CN. Trần Tuấn Cảnh

Nhân viên